Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
  Cele
  Rekomendacje
  Media o nas
   
• 2008 rok
• 2007 rok
• 2005 rok
• 2004 rok
• 2003 rok
  Statut
  Zarząd
  Kapituła
  Historia
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
Rok 2008
 
Dziennik Polski 1.11.2008r
Kalendarz i miłości.
Wczoraj szefowie Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą w Krynicy Zdroju przekazali staroście nowosądeckiemu Janowi Golonce kalendarz na 2009 roku, a którym znalazły się prace uczniów z wielu krajów nagrodzone w konkursie " Miłość według Jana Pawła II". Konkurs przeprowadzony był pod egida starostwa i to tutaj powstał pomysł statuetki "Sądeckiego anioła" jako trofeum dla laureatów głównych nagród. Kalendarz otrzyma też prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który objął patronatem inicjatywę stowarzyszenia.

Pierwszy egzemplarz kalendarza otrzymała nauczycielka Gabriela Marciniak ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi , gdyż to właśnie ona zaproponowała tytuł dla naszego konkursu- powiedział nam członek zarządu stowarzyszenia Bogdan Podhalański. Ta szkoła była pierwsza, gdy chodzi o nadsyłanie prac. Otrzymaliśmy z niej aż czternaście malowanych impresji podejmujących szeroką problematykę konkursu.

Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu przy okazji obchodów dziewiątej rocznicy pobytu Jana Pawła II na starosądeckich błoniach. Rysunki i malowane obrazki nadeszły z wielu stron Polski, a także z zagranicy. Miedzy innymi bardzo aktywnie włączyła się do konkursu jedna ze szkół katolickich w Szwecji oraz Niemcy i Słowacja.

 
Dziennik Polski 10.10.2008r
Stowarzyszenie chrześcijańskie chce współpracować z Ukrainą.
Przedstawiciele Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej i Klubu Europejskiego "Stanisławów" z Iwano- Frankowska na Ukrainie podpisali porozumienie o współpracy. Ma obejmować kontakty międzyludzkie, wymianę kulturalna i turystyczną.

Po podpisania porozumienia doszło w Kołomyji. Ze strony stowarzyszenia mającego swoją siedzibę w Krynicy- Zdroju podpisy złożyli Prezes Jerzy Ptaszyński i Członek Zarządu Danuta Krzyś - Szczapa. Klub "Stanisławów" reprezentował prezes Orest Bezzubiak.

Obie organizacje pragną nawiązać współprace w zakresie wymiany dzieci i młodzieży organizowania szkoleń i seminariów mających na celu zbliżanie polsko- ukraińskie, rozwoju turystyki, wymiany artystycznej w ramach ekumenizmu i dialogu społecznego.

- To kolejne już międzynarodowe porozumienie partnerskie- wyjaśnia Jerzy Ptaszyński - wcześniej nawiązaliśmy współprace ze środowiskiem skupionym wokół Domu Polsko- Słowackiego w Bardiejowie i jego dyrektorem Marcelerm Trybusem.

Pretekstem do podpisania porozumienia był miedzy innymi liczny udział słowackiej młodzieży w konkursie plastycznym zorganizowanym przesz stowarzyszenie pod hasłem " Miłość wg. Jana Pawła II.

 
Dziennik Polski 06.10.2008r
Nagroda " Dziennika Polskiego" w konkursie " Miłość według Jana Pawła II" pojechała do Bardiejowa. Album dla Zuzanny
Zuzanna Fertalowa z katolickiej Szkoły Podstawowej w słowackim Bardiejowie otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym "Miłość wg . Jana Pawła II".

Prezes Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej, organizatora konkursu, osobiście wręczył jej nagrodę przyznana przez " Dziennik Polski" oraz przesłanie od Prezydenta Nowego Sącza.

Bardiejów bardzo aktywnie włączył się w organizacje i promocje konkursu. Kierownictwo stowarzyszenia postanowiło w szczególny sposób podziękować słowackim uczestnikom. Wcześniej nagrody konkursowe zawiozło uczniom ze szwedzkiej szkoły katolickiej w Lund.

" Sposób, w jaki Zuzanna zobrazowała temat konkursu, pozwala myśleć, że dziedzictwo, które pozostawił ludziom Papież Narodów, jest dobrze rozumiane przesz najmłodsze pokolenie i ze będzie w należyty sposób pielęgnowane- napisał w liście do Dyrekcji i grona pedagogicznego Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Egidia w Bardiejowie Prezydent Ryszard Nowak.- Życz żeby każdego roku szkoła mogła się cieszyć ze zdolnej młodzieży".

Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac z Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Niemiec.

Wręczając list i nagrodę prezes Jerzy Ptaszyński podkreślił, ze konkurs jest częścią organizowanego przez Stowarzyszenie Światowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej : Nasz festiwal nie ma granic, barier narodowościowych i religijnych. Jest to po prostu wydarzenie chrześcijańskie. Festiwal odbywa się co roku w południowej Polsce, w Nowym Sączu, Krynicy i Limanowej. W roku 2008 był już piąty raz. W jego programie były koncerty muzyczne artystów z różnych krajów, konkurs plastyczny i wernisaż nagrodzonych prac.

Motywem konkursu plastycznego były często powtarzane przez papieża słowa dotyczące miłości dzieci. Wzięło w nim udział 100 szkół.

Jerzy Ptaszyński poinformował słowackich uczniów, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajda się w specjalnym kalendarzu na 2oo9 rok , który także trafi do Bardiejowa.

"Dziennik Polski" ufundował dla Zuzanny album ze stoma najciekawszymi pierwszymi stronami gazety. Oprócz informacji , wyróżniają się one także szczególnymi walorami plastycznymi.

 
Dziennik Polski" 26.09.2008r
Podziękowanie według Stowarzyszenia
Starosta nowosądecki Jan Golonka odebrał wczoraj podziękowania od Prezesa

Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej Jerzego Ptaszyńskiego za szczególna pomoc w organizacji I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Miłość wg. Jana Pawła II".

Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac ze szkół z Polski , Słowacji , Szwecji, Ukrainy i Niemiec. Wśród szczególnie zaangażowanych byli uczniowie np. z podłódzkiego Zgierza i szwedzkiej szkoły katolickiej Sankt Thomas Skola z Lund.. Tym ostatnim przedstawiciele stowarzyszenia przywieźli nagrody osobiście.

Konkurs był częścią Światowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej:

- Nasz festiwal nie ma granic, barier narodowościowych i religijnych. Jest to po prostu wydarzenie chrześcijańskie. Festiwal odbywa siec co roku w południowej Polsce, w Nowym Sączu, Krynicy i Limanowej. W roku 2008 był już piąty raz- powiedział nam Jerzy Ptaszyński.-

Warto zaznaczyć, ze bardzo znaczącym było wsparcie udzielone przez Islandie, Lichtenstein i Norwegie, dzięki którym mogliśmy zrealizować projekt " Równe szanse i integracja społeczna". Starostwo nowosądeckie, ufundowało statuetkę "Anioła Ziemi Sądeckiej", który wręczany był laureatom konkursu. Jerzy Ptaszyński zwrócił się do starosty z prośbą , by na podobieństwo Jabłka Sądeckiego, statuetka anioła była wręczana także przez starostwo jako nagroda prestiżowa za wybitne zasługi w różnych dziedzinach.

W planach na przyszły rok ma szereg imprez mających się koncentrować wokół postaci kobiety- matki. Przyszłoroczne plany przedstawił na spotkaniu w starostwie Bogdan Podhalański, członek zarządu do spraw rozwoju ŚSCh.

 
Dziennik Polski - 22.08.2008r
Przesłanie od prezydenta miasta dla szkoły w Lund.
Miłość w obrazach

Organizatorzy międzynarodowego konkursu plastycznego " Miłość według Jana Pawła II", w którym uczniowie szwedzkiej szkoły katolickiej w Lund zdobyli kilka wyróżnień , wzięli udział w tej szkole w rozpoczęciu roku szkolnego. Przywieźli także specjalny list gratulacyjny od prezydenta Nowego Sącza.

Zakończony uroczystym wręczeniem nagród w czerwcu w dniach papieskich konkurs plastyczny, organizowany przez Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą w Krynicy Zdroju , ma nieoczekiwany dalszy ciąg.

Oto zarząd Stowarzyszenia na czele z prezesem Jerzym Ptaszyńskim, postanowił w sposób szczególny uhonorować szwedzka szkołę katolicka w Lund, której uczniowie wyjątkowo aktywnie włączyli się w uczestnictwo w konkursie. Przedstawiciele Stowarzyszenia uzgodnili z , kierownictwem szkoły, że nagrody dla wyróżnionych przywiozą osobiście na rozpoczęcie roku szkolnego. Tak też się stało. Dwa dni temu, podczas uroczystej inauguracji nauki szkolnej , odbyło się w Lund spotkanie z uczniami i kadra pedagogiczna. Jerzy Ptaszyński zawiózł do Szwecji nie tylko nagrody, ale także list od Prezydenta Ryszarda Nowaka do Boba Peetza , rektora Sankt Thomas Skola.

"w imieniu własnym , jak również organizatorów I Międzynarodowego Konkursu" Miłość według Jana Pawła II" pragnę złożyć Szanownemu Panu , a za Jego pośrednictwem pedagogom szkoły oraz rodzicom, podziękowania i gratulacje za udział , a także przygotowanie dzieci do konkursu- czytamy w liście. przygotowania i pracy wychowawczej zaowocował tym, że troje dzieci z Państwa szkoły w klasyfikacji pokonkursowej uzyskało miejsca znaczące i satysfakcjonujące. Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac z Polski , Słowacji , Szwecji ,Ukrainy i Niemiec. Wyróżnienia, które otrzymali uczniowie z Sankt Thomas Skola, świadczą o wysokim poziomie edukacyjnym placówki, którą Pan kieruje.

Wręczając list i nagrody głos zabrał Prezes Jerzy Ptaszyński. O konkursie plastycznym powiedział m.in. że jest on częścią organizowanego przez Stowarzyszenie Światowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej :Nasz festiwal nie ma granic , barier narodowościowych i religijnych. Jest to po prostu wydarzenie chrześcijańskie. Festiwal odbywa się co roku w południowej Polsce , w Nowym Sączu, Krynicy i Limanowej. W roku 2008 był już piąty raz. W jego programie były koncerty muzyczne artystów z różnych krajów , konkurs plastyczny i wernisaż nagrodzonych prac. Motywem konkursu plastycznego były często powtarzane przez papieża słowa , dotyczące miłości dzieci. Wzięło w nim udział ponad 100 szkół.

Jerzy Ptaszyński poinformował szwedzkich uczniów , ze wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w specjalnym kalendarzu na 2009 rok , który także trafi do Lund.

Znamy już w zarysie program przyszłorocznego festiwalu , który obejmował będzie konkursy: plastyczny, muzyczny i fotograficzny.

 
Komunikaty Biura Prasowego UM Nowy Sącz - 2008-06-24
Koncert Finałowy V Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej

Koncert Kwartetu Akordeonowego "Harmonia" z Ukrainy zakończył V Jubileuszowy Światowy Festiwal Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej dedykowany Janowi Pawłowi II. Do wysłuchania koncertu licznie zgromadzonych mieszkańców regionu zapraszali ojciec Andrzej Baran proboszcz Parafii p/św. Ducha oraz Jerzy Ptaszyński - Prezes Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Na początku muzycznego spotkania Jerzy Ptaszyński podziękował prezydentowi Ryszardowi Nowakowi za objęcie mecenatem festiwalu i wręczył pamiątkowy grawerton. Prezydent Ryszard Nowak przekazał list w którym podziękował stowarzyszeniu za organizację festiwalu i promowanie poprzez muzykę wartości głoszonych przez Papieża Jana Pawła II.
Kwartet "Harmonia" doskonale zaprezentował się publiczności. Aleksander Dracz, Marian Pankiw, Mykola Holovczak, Petro Czyhas razem grają od dwóch lat. Opracowali bogaty repertuar od największych przebojów klasycznych po współczesne. Występowali podczas wielu koncertów Polsce. Zagrali również w filmie fabularnym Janusza Majewskiego "Miłość w przejściu podziemnym". Podczas koncertu w Kościele Ojców Jezuitów zagrali utwory Bacha, Mozarta, Albeniza, Chaczaturina i Rossiniego.

Małgorzata Grybel

 
Komunikaty Biura Prasowego UM Nowy Sącz - 2008-06-18
Wernisaż Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Miłość według Jana Pawła II"

W Starostwie Powiatowym odbył się wernisaż I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Miłość według Jana Pawła II". Konkurs zorganizowało Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II oraz Katolickie Liceum Plastyczne z Nowego Sącza. Na konkurs napłynęło kilkaset prac z Polski jak również Słowacji i Szwecji. Celem konkursu było propagowanie idei szeroko rozumianej miłości chrześcijańskiej np. w rodzinie, w środowisku, propagowanie, przybliżenie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży idei o jakich mówił Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.
W wernisażu uczestniczyli laureaci konkursu oraz wicestarosta Mieczysław Kiełbasa,Jerzy Napieracz, Jerzy Ptaszyński i dyrektor Katolickiego Liceum Plstycznego Paweł Kochaniewicz.

W kategorii przedszkoli wygrała sześcioletnia Wiktoria Pawłowska z Jaraczewa. W kategorii szkoły podstawowe klasa I - III, pierwsze miejsce zdobyła Ewelina Brzozowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu. Wśród gimnazjalistów najlepszą pracę plastyczną wykonała Wioletta Antoniewicz z Jaraczewa. W kategorii grafika zwyciężył Jarosław Pietrzak ze Zgierza, w kategorii rysunek Maria Szymańska z Brzeszcza. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie zdobyła Lidia Udicowa z Bardejowa. Najlepszy ze szkół specjalnych okazał się Dawid Rudzyński z Rudy Śląskiej. Kolejna kategoria multimedia : szkoły ponadgimnazjale - zwyciężyła Alina Wojnowska z Pilzna, szkoły gimnazjalne - Joanna Marcinowska ze Starego Sącza, szkoły podstawowe Maria Mescanova ze Słowacji

Małgorzata Grybel

 
Komunikaty Biura Prasowego Starostwa Powiatowego- 2008-06-17
"Miłość według Jana Pawła II"
W sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu otwarto wczoraj wystawę prac nagrodzonych podczas I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pn."Miłość według Jana Pawła II".

Do konkursu zorganizowanego przez Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju zgłoszono łącznie 384 prace z trzech państw - Polski, Słowacji i Szwecji.

Uczestnictwo w konkursie wymagało nie tylko uzdolnień plastycznych i wizji artystycznej, skłaniało również do refleksji nad znaczeniem pojęcia miłości w życiu oraz stosunku do drugiego człowieka. Wartości, które w sposób szczególny umiłował nasz Wielki Rodak.

   

 Spotkanie otworzył
prezes stowarzyszenia
Jerzy Ptaszyński

 Pomysłodawcom i nagrodzonym
pogratulował wicestarosta
Mieczysław Kiełbasa

   

Komisja konkursowa po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi dziełami przyznała nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach.

   

 Werdykt jury uzasadnił
artysta grafik
Jerzy Napieracz

 Jerzy Napieracz przedstawił
wszystkie nagrodzone prace

Partnerami konkursu byli i nagrody dla wyróżnionych ufundowali - Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Nowym Sączu, Firma BAAD, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Polisa-Życie", "Szablonownia TeeM" z Łodzi, Fundacja Promocji, Kultury i Turystyki z siedzibą w Łodzi, Karczma Regionalna w Krynicy-Zdroju, TRIO Sp.z o o. i inni.

 

 

 Praca Wiktorii Pawłowskiej

 Przy odbiorze nagród malutkiej
Wiktorii pomagała Mama

 

 

Wiktoria Pawłowska lat 6

 Sylwia Cichacka lat 13

 

 Opiekunowie młodych artystów
otrzymali pamiątkowe dyplomy

Opracowanie: BS

 
Komunikaty Biura Prasowego UM Nowy Sącz - 2008-06-09
Rozstrzygnięto I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Miłość według Jana Pawła II"
Rozstrzygnięto I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Miłość według Jana Pawła II". Konkurs zorganizowało Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II oraz Katolickie Liceum Plastyczne z Nowego Sącza. Zainteresowanie konkursem przeszło oczekiwania organizatorów. Napłynęło kilkaset prac z Polski jak również Słowacji i Szwecji. Celem konkursu było propagowanie idei szeroko rozumianej miłości chrześcijańskiej np. w rodzinie, w środowisku, propagowanie, przybliżenie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży idei o jakich mówił Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.
W kategorii przedszkoli wygrała sześcioletnia Wiktoria Pawłowska z Jaraczewa. W kategorii szkoły podstawowe klasa I - III, pierwsze miejsce zdobyła Ewelina Brzozowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu. Wśród gimnazjalistów najlepszą pracę plastyczną wykonała Wioletta Antoniewicz z Jaraczewa. W kategorii grafika zwyciężył Jarosław Pietrzak ze Zgierza, w kategorii rysunek Maria Szymańska z Brzeszcza. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie zdobyła Lidia Udicowa z Bardejowa. Najlepszy ze szkół specjalnych okazał się Dawid Rudzyński z Rudy Śląskiej. Kolejna kategoria multimedia : szkoły ponadgimnazjale - zwyciężyła Alina Wojnowska z Pilzna, szkoły gimnazjalne - Joanna Marcinowska ze Starego Sącza, szkoły podstawowe Maria Mescanova ze Słowacji. Wernisaż prac i rozdanie nagród odbędzie się 16 czerwca. Wyniki dostępne są na stronie www.sskch.pl
 
 
Komunikaty Biura Prasowego UM Nowy Sącz - 2008-06-05
Rozpoczyna się V Światowy Festiwal Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej

W ramach V Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się 14 czerwca w Krynicy Zdroju koncert wokalno muzyczny inaugurujący V - jubileuszowy Festiwal. Podczas koncertu wystąpią: Łucja Czarnecka - sopran, Bogusław Grzybek - organy i Jerzy Kruk - trąbka. Na 15 czerwca zaplanowano Koncert Galowy, który odbędzie się na płycie Rynku w Nowym Sączu. W koncercie "Europa w Krainie Walca i Czardasza" - zaprezentują się: Anna Plewniak, Marta Pliszot, Adam Sobierajski, Konrad Szota oraz Balet, Chór i Orkiestra pod batutą Gustawa Gabora. Podczas festiwalu rozstrzygnięty zostanie I Międzynarodowy konkurs Plastyczny "Miłość według Jana Pawła II". Ponadto odbędzie się wiele koncertów w Nowym Sączu, Limanowej, Krynicy i Barejowie.
Finał zaplanowano na 21 czerwca. W kościele o.o. Jezuitów z koncertem wystąpi Kwartet Akordeonowy "Harmonia" z Ukrainy. Organizatorem Festiwalu jest Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II.
Szczegółowy program Festiwalu na stronie www.sskch.pl

Małgorzata Grybel

 
"Ilustrowany Tygodnik Zgierski" - nr 20/13.05- 19.05 2008r
Miłość wg Jana Pawła II
Dnia 7 maja w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Grotnikach podsumowano gminny etap
I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "Miłość wg . Jana Pawła II".
Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Beskierzyu Rudnym , Białej i Dąbrówce Wielkiej, Gimnazjum w Słowiku oraz ZSG w Grotnikach. Nadesłano 52 prace wykonane w różnych technikach. Po powitaniu gości przez Dyrektor Marie Teresę Socalską i części artystycznej, przystąpiono do najważniejszej i najprzyjemniejszej części spotkania, czyli wręczania nagród.
W kategorii kl. I - III I miejsce zajeła Weronika Sobieszczyk z kl. I SP w ZSG w Grotnikach. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Jóżwiak z kl. III SP w ZSG w Grotnikach , Kamila Blachowicz z kl. III SP w ZSG w Grotnikach, Dawid Świstak z kl. III SP w ZSG w Grotnikach.
W kategorii kl. IV - VI nagrody otrzymali : I miejsce- Milena Niedzwiecka z kl. VI SP w ZSG w Słowiku, II miejsce Joanna Krzewina z kl. IV SP w Białej , III miejsce- Aleksander Bereżewski z kl. IV SP w Dąbrówce. Wyrózniono 4 prace : Pauliny Błaszczyk z kl. V SP w Grotnikach , Agnieszki Kotus z kl. V SP w Besiekierzu, Aleksandry Śniecikowskiej z kl. IV SP w Dąbrówce, Katarzyny Urbaniak z kl. V w ZSG w Grotnikach.
W kategorii I- III gimnazjum przyznano dwie nagrody : I miejsce zajeła Jarosława Pietrzak
Z kl. III ZSG w Słowiku, zaś II miejsce przypadło Radosławowi Matusiakowi z kl. II ZSG w Słowiku. Wyróżnienia otrzymały również dzieci z przedszkola w ZSG w Grotnikach : Milena Świstak, Natalia Zielińska , Klaudia Zielińska.
Nagrody laureatom wręczał wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.
Organizatorami Miedzynarodowego Konkursu Plastycznego sa: Swiatowe Stowarzyszenia Kultury Chrzescijanskiej im. Jana Pawła II z siedziba w Ktynicy Zdroju, Katolickie Liceum Plastyczne z Nowego Sącza. Konkurs odbywa się w ramach V Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej. Nagrodzone prace wezmą udział w etapie ogólnopolskim konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 5 czerwca br.
 
"Na Ziemi Zgierskiej" - Miesięcznik Rok XVI nr 5 ( 196) - Maj 2008
Miłość według Jana Pawła II
7 maja w szkole w Grotnikach podsumowano gminny etap I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "Miłość wg Jana Pawła II". Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Besiekierzu Rudnym, Białej i dąbrówce Wielkiej, gimnazjum w Słowiku oraz ZSG w Grotnikach. Nadesłano 52 prace wykonane w różnych technikach.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
- w kategorii szkół podstawowych:
kl. I- III : I miejsce - Weronika Sobieszczyk z kl. I SP w ZSG w Grotnikach. Wyróznienia : Aleksandra Jóżwiak z kl. III SP w ZSG w Grotnikach , Kamila Błachowicz w kl. III SP w ZSG w Grotnikach , Dawid Świstak z kl. III w SP w ZSG w Grotnikach;
kl. IV- VI : I miejsce - Milena Niedżwiecka z kl. VI SP w ZSG w Słowiku, II miejsce - Joanna Krzewina z kl.IV SP w Białej , III miejsce - Aleksander Berezewski z kl. IV SP w Dąbrówce Wielkie. Wyróżniono 4 prace: Pauliny Błaszczyk z kl. V SP w ZSG w GFRotnikach, Agnieszki Kotus z kl. V SP w Besiekierzu Rudnym , Aleksandry Śniecikowskiej z kl. IV SP w Dąbrówce Wielkiej , Katarzyny Urbaniak z kl. V SP w ZSG w Grotnikach;
-w kategorii gimnazjów:
I miejsce - Jarosława Pietrzyk z kl. III Gimnazjum w ZSG w Słowiku , II miejsce - Radosław Matusiak z kl. Gimnazjum w ZSG w Słowiku.
- wyróżnienia otrzymały również dzieci z przedszkola w ZSG w Grotnikach : Milena Świstak, Natalia Zielińska, Klaudia Zielińska.
Nagrody laureatom wręczał Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz. Finał gminnego etapu konkursu uświetnił występ chóru szkolnego oraz uczniów III klasy Gimnazjum w ZSG w Grotnikach, którzy zaprezentowali utwory o Janie Pawle II oraz teksty jego autorstwa.
Organizatorami I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego, odbywającego się w ramach h V Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej są: Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej.
 
Komunikaty Biura Prasowego UM Nowy Sącz - 24 kwietnia 2008
I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. "Miłość wg. Jana Pawła II"

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. "Miłość wg. Jana Pawła II" Organizatorzy Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej wysłali propozycje udziału w tym konkursie do ponad 100 szkół z terenu całej Polski oraz do Kuratoriów Oświaty. Zainteresowano tą nową imprezą szkoły na Słowacji, Szwecji, Ukrainie i w Niemczech. Wysłano również informacje do szkół noszących imię Jana Pawła II.
Jak poinformował podczas konferencji prasowej Jerzy Ptaszyński - Prezes Zarządu, na konkurs już napłynęło 14 prac ze Szkoły Podstawowej z Lund w Szwecji.
W Bardiejowie na Słowacji odbył się już półfinał, w którym oceniono ponad 60 prac w różnych grupach wiekowych (rysunkowych i malarskich ). Oceniano tam także 12 prezentacji multimedialnych. Całą imprezą na Słowacji bardzo aktywnie zajął się Dom Polsko-Słowacki w Bardiejowie jako partner naszego Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej. Podobny półfinał odbędzie się w Szkole im.Jana Pawła II w Gminie Zgierz, a jej gospodarzem jest Wójt Zdzisław Rębisz. Do Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu, jako współorganizatora Konkursu Plastycznego wpłynęło już 12 prac z dwóch Szkół Podstawowych z terenu Łodzi.
Organizatorzy są przygotowani na to, aby wernisaż tej wystawy odbył się bardzo uroczyście w Sali Posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Dla zwycięzców przygotowywany jest zestaw atrakcyjnych nagród i upominków. Jest w opracowaniu projekt nagrody prestiżowej pn. Anioł Ziemi Sądeckiej - przez nauczyciela przedmiotu Rzeźby z Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu. Specjalne wyróżnienia ufundowane będą przez Starostę Nowosądeckiego, Prezydenta Nowego Sącza, oraz Dyrekcje Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu.
Dodatkowo, organizatorzy chcą dać satysfakcje dla nauczycieli , którzy opiekowali się dziećmi i młodzieżą biorącą udział w tym konkursie. Oczywiście będą to upominki i certyfikaty dla najaktywniejszych, a ufundowane zostaną przez jednego z najstarszych partnerów Stowarzyszenia.
Najlepsze prace będą eksponowane w specjalnie opracowanym Kalendarzu na rok 2009 jako dodatkowa nagroda za debiut dla młodych twórców- autorów prac i jednocześnie gadżet dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w tym pierwszym międzynarodowym przedsięwzięciu. Także satysfakcją dla młodych twórców będzie publikacja ich prac na stronie internetowej Stowarzyszenia i nie tylko. W opracowaniu jest także program wernisażu w wielu miejscach w kraju i zagranicą.
Ponadto poinformowano iż trwają prace organizacyjne nad nową cykliczną imprezą ( w ramach V Festiwalu) w Krynicy, której gospodarzem będzie Prezes PPU w Krynicy Pan Janusz Cisek. Tytuł : "Artyści w duchu Ekumenizmu i dialogu Społecznego".
Cała impreza jest wspierana także w ramach Realizowanego Projektu Komponent III
"Równe Szanse i Integracja Społeczna" wspierany m.in. przez Islandię, Lichtenstain i Norwegię.

Wiadomość umieszczona przez Biuro Prasowe UM.

Dziennik Polski - - poniedziałek 7 kwietnia 2008r
NOWY SĄCZ . Dziesiątki prac plastycznych napływają na konkurs " Miłość według Jana Pawła II" pod patronatem "Dziennika Polskiego".

Sądecki anioł główna nagrodą
W piątek w starostwie powiatowym w Nowym Sączu ostatecznie zdecydowano, że główną nagroda w międzynarodowym konkursie plastycznym zatytułowanym "Miłość według Jana Pawła II" będzie statuetka "Sądeckiego anioła". Im bliżej do rozstrzygnięcia, tym więcej zgłoszeń.

Konkurs zorganizowało po raz pierwszy Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą w Krynicy Zdroju. Partnerem strategicznym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Zgodnie z Regulaminem , prace nadsyłane sa do Katolickiego Liceum Plastycznego im. Frassatiego w Nowym Sącz.
Już w ubiegłym roku organizatorzy rozesłali ponad sto powiadomień do placówek oświatowych w kraju i zagranicą. Osobne informacje w dużo większej ilości zostały przekazane do adresatów droga internetową.
- Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem- mówi prezes stowarzyszenia Jerzy Ptaszyński.- W regulaminie nie przewidzieliśmy półfinałowej selekcji. Tymczasem mamy sygnały ze słowackiego Bardiejowa , z niemieckiego Heidelbergu i ze Szwecji.
Dom Słowacko Polski w Bardiejowie zasygnalizował, ze ma do przesłania czterdzieści prac plastycznych i dziesięć konkursowych projekcji multimedialnych. W Heiderbełgu udział zgłosiły cztery szkoły chrześcijańskie. Niezwykle liczna reprezentacje będą mieć szkoły z łodzi i z pobliskiego Zgierza. Zgłosiło się tam siedem szkół podstawowych i cztery gimnazja.
Szef Kancelarii starostwa Andrzej Zarych potwierdził podczas piątkowego spotkania ,ze trofeum konkursowym będzie figurka " Sądeckiego anioła".. W najbliższym czasie powstanie jego projekt.
- Termin nadsyłania prac w dowolnej technice mija 15maja - przypomina trzeci z uczestników spotkania, autor regulaminu i członek władz stowarzyszenia Bogdan Podhalański.
Finał konkursu - z wręczeniem nagród i wernisażem prac - planowany jest na 16 czerwca, w rocznice pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu.

Dziennik Polski - 13 marca 2008r
KRYNICA - ZDRÓJ . O twórczości ludowej i profesjonalnej. Tradycja, odrębność, codzienność.

Młodzież z krynickiego Liceum ogólnokształcącego , osoby ze środowisk twórczych i placówek kulturalnych wzięły udział w konferencji "Twórczość ludowa i profesjonalna". Została zorganizowana przez Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Krynicy Zdroju przy Światowym Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej.
Na konferencje złożyły się wystąpienia Dyrektora Instytutu Etnografii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Czesława Robotyckiego oraz kustosza Muzeum Wsi Radomskiej Zbigniewa Skuzy, autora książki "Ginące zawody". Profesor opowiadał o zmianach tradycji i stylu życia w lokalnych środowiskach , zaniku tradycji kulturowych, tradycji i potrzebie pielęgnacji odrębności środowiskowej. Autor ublikacji o ginących zawodach przedmiotem wykładu uczynił prace, umiejętność i rzemiosło jako jedna przestrzeń życia codziennego na wsi.
- Ośrodek działający przy Stowarzyszeniu rozwinął swoja działalność edukacyjną-podkreśla prezes stowarzyszenia Jerzy Ptaszyński. - Chcielibyśmy, żeby konferencja stała się początkiem dyskusji środowisk regionalnych na temat ginących zawodów, rzemiosła artystycznego , tradycji kulturowych. W przyszłości zamierzamy organizować jarmarki i kiermasze promujące twórców nie mających możliwości pokazania dorobku na szerszym forum.
Z konferencja zbiegło sie w czasie zakończenie nieodpłatnych kursów językowych. Trwały miesiąc w czterech grupach języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Objęto nim 250 uczestników , zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Jak podkreśla prezes Ptaszyński, kursy także są efektem działalności powstałego niedawno w Krynicy Zdroju Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i w związku z ogromnym zainteresowaniem nimi, czynione sa starania , by je powtórzyć dla innych chętnych.
W połowie czerwca Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej organizuje V Światowy Festiwal Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej. Przy okazji zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny " Miłość wg . Jana Pawła II" adresowany do młodzieży w kraju i zagranicą.
"Dziennik Polski" - 13 lutego 2008
Miłość według Jana Pawła II
Trwa pierwszy etap, szkolny, konkursu plastycznego, ogłoszonego przez Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą w Krynicy "Miłość według Jana Pawła II". Od 1 marca Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu będzie przyjmować prace, zakwalifikowane w szkołach do drugiego etapu.
Konkurs ma charakter międzynarodowy i adresowany jest do młodzieży ze wszystkich typów szkół.
- Mamy już pierwsze sygnały o wielu ciekawych inicjatywach z różnych stron Polski i z zagranicy - mówi prezes stowarzyszenia Jerzy Ptaszyński. - Nową imprezą zainteresowaliśmy kuratoria, lokalne media, tak aby odzew ze strony szkół był jak największy.
Nadsyłane prace powinny być opisane danymi autora. Na odwrocie należy także umieścić cytat z jakiejś wypowiedzi Jana Pawła II, która była dla autora inspiracją do wykonania pracy, w dowolnej technice. Termin ich nadsyłania mija 15 maja. W komisji konkursowej zasiądą - oprócz przedstawicieli stowarzyszenia - także pedagodzy i zawodowi plastycy. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca, natomiast wernisaż planowany: jest na 16 czerwca, w 9. rocznicę pobytu papieża na starosądeckich błoniach. Trwać będzie wówczas V Światowy Festiwal Dziedzictwa Kultury i Chrześcijańskiej. (WCH)
"Gazeta Krakowska" - 1 lutego 2008
DYRYGENTURA WYSOKICH LOTÓW - Papieski medal chórmistrza Grzybka

Logo z szybującą jaskółką wpisaną wkulę ziemską staje się coraz bardziej znane i popularnie, bowiem legitymujące się nim Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, mające siedzibę w Krynicy Zdroju, działa prężnie i z przedsięwzięciami wychodzi poza granice Polski.
Jeden z filar ów Stowarzyszenia i organizowanych przez nie festiwali - Bogusław Grzybek - doczekał się uhonorowania przez Ojca Świętego Benedykta XVI Medalem Świętego Grzegorza, którym wyróżniani są (i to rzadko!) twórcy najznamienitsi. Szefa chóru Organum postanowili nagrodzić również członkowie stowarzyszenia. Jeden z nich, wybitny artysta plastyk - Jerzy Napieracz - przygotował dla chórmistrza honorowy ekslibris papieski. Na odwrocie umieszczono napis: "ChórMistrz G. B. melodiami opasał Rzym i Watykan, zachwycił anioły i zasłużył na krzyż papieski św. Grzegorza. Gratulacje, podziękowania".
Ten mały dowód uznania za pracę i światowe wyróżnienie Bogusław Grzybek odbierał podczas galowego koncertu zorganizowanego w Krakowie w kościele na Salwatorze. Wystąpi! oczywiście chór Organum prowadzony przez Bogusława Grzybka. Gospodarzem muzycznej gali, poprzedzonej uroczystym nabożeństwem, był małopolski kapelan artystów ks. Stefan Misiniec. (sś)
 
 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom