Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
  Cele
  Rekomendacje
  Media o nas
  Statut
  Zarząd
  Kapituła
  Historia
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
Zachęcamy do zapoznania z artykułem wskazującym inspiracje i motywy, dla których postanowiliśmy podjąć działania Statutowe.
 
Wydaje się oczywiste, że współczesna cywilizacja dostrzega wielkie znaczenie kultury Chrześcijańskiej w kategoriach kulturotwórczych. Powszechnie, przedstawiciele świata kultury prezentują swoją twórczość w malarstwie, grafice, rzeźbie, muzyce, poezji itp.
I słusznie, bowiem na przestrzeni dziejów, świat może się pochwalić działami wielkich artystów
żyjących w państwach nie tylko europejskich.
Historycy sztuki potrafią wymienić bardzo długą listę nie tylko znanych autorów takich jak Michał Anioł, Marcello Bacciarelli, Wit Stwosz, Jan Sebastian Bach, Ludwig Beethoven czy Mozart, ale także ich wielkie działa podziwiane w muzeach, salach koncertowych, wydawnictwach.
Niemal na każdym kontynencie w obecnej epoce mamy wspaniałych animatorów sztuki prezentujących kulturę chrześcijańską - najstarszą przecież także w Europie. Polska, może poszczycić się także długą listą tych, którzy w swoich środowiskach, tworzą, przypominają o starych korzeniach kultury chrześcijańskiej w bardzo szerokim zakresie. Dzięki zaistnieniu dialogu ekumenicznego, łatwo rozpoznajemy animatorów kultury reprezentujących kościół katolicki, prawosławny i protestancki. Warto także zwrócić uwagę, iż w obecnych czasach mamy co raz częściej do czynienia z poszanowaniem tej prawdy historycznej, jaką jest konieczność budowania przyszłości człowieka i narodu opartej na miłości Boga i bliźniego.
Na takie wartości, ważne dla wszystkich narodów świata zwracał uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wygłaszanych homilii w licznych pielgrzymkach nie tylko w Polsce, jako swojego kraju, z którego pochodził .O budowaniu cywilizacji miłości mówił wielokrotnie , podczas pielgrzymek w wielu miastach europejskich. Był i pozostał wielkim autorytetem dla mieszkańców państw wielu kontynentów. Szanowali go jako człowieka, który czynił wszystko, aby ludzi jednoczyć bez względu na jego narodowość, kolor skóry, wyznanie i religię.
Te właśnie prawdy wielokrotnie wygłaszane i przypominane przez Ojca Świętego Jana Pawła II, stały się bardzo mocną inspiracją dla Grupy Inicjatywnej Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej, która w swoim Statucie uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2005 r w Krynicy Zdroju postawiła sobie bardzo ambitne zadania. Główny cel, to promowanie kultury Chrześcijańskiej na terenie kurortów Polski, choć nie tylko. Autorzy tej organizacji pozarządowej liczą na możliwości jednoczenia wszystkich tych, dla których najważniejsze staje się budowanie życia narodów na prawdzie historycznej, oraz budowanie cywilizacji miłości. Tym to wyzwaniom służyć powinno aktywne promowanie kultury chrześcijańskiej jako absolutnie naturalnego spoiwa dla poszanowania prawdy i pokoju społeczeństw na całym świecie.
 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom