Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
  Cele
  Rekomendacje
  Media o nas
  Statut
  Zarząd
  Kapituła
  Historia
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
  Cele działania Stowarzyszenia
1.
Organizowanie festiwali pod nazwą: Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską - europa ducha;
2.
Promocja regionu sądecczyzny w kraju i za granicą;
3.
Propagowanie i kultywowanie tradycji kultury chrześcijańskiej miasta Krynicy, sądecczyzny, w powiązaniu z tradycją kultury chrześcijańskiej w europie i świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wśród dzieci i młodzieży;
4.
Inicjowanie i promowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego oraz poprawy warunków środowiska naturalnego, jak również ochrona zdrowia w bazie uzdrowiskowej na terenie miasta, regionu i poza nimi;
5.
Opieka nad pamiątkami historii i kultury regionu;
6.
Wspieranie turystyki i rozwoju infrastruktury komunalnej;
7.
Wspieranie inicjatyw społecznych, władz miejskich i regionu;
8.
Popularyzowanie tradycji, kultury i tworzących ją postaci w mieście, regionie i poza nim;
9.
Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla potrzeb rynku wewnętrznego oraz na użytek rozwijającego się rynku pracy w europie i święcie.
 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom