Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
«« powrót  

Janusz Dąbrowski urodził się 23 kwietnia 1944 r. w Łapach w woj. białostockim. Studiował teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, a następnie dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył w klasie prof. Stefana Stuligrosza.
W 1967 r. przejmuje kierownictwo artystyczne i funkcję dyrygenta w Warszawskim Chórze Międzyuczelnianym działającym przy Kościele św. Anny w Warszawie.
W 1973 r. zostaje dyrygentem Warszawskiego Chóru Żeńskiego "Harfa".
W latach 1974-82 piastował funkcję dyrektora artystycznego Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa".
Wraz ze swoimi zespołami koncertuje niemal w całej Europie, dokonał nagrań m.in. dla radiofonii i telewizji francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i włoskiej.
W USA w roku 1977 na zaproszenie Uniwersytetu Stanowego z San Francisco dał cykl wykładów o chóralistyce polskiej.
We Włoszech wielokrotnie prowadził kursy dla dyrygentów, organizowanych przez Związek Chórów Północnowłoskich.
We Francji podczas festiwalu w Quintin (Bretania) prowadził warsztaty muzyczne w zakresie muzyki cerkiewnej.
Od wielu lat zapraszany jest do uczestnictwa w jury konkursów w kraju i za granicą.
Od 1996 r. bierze udział w pracach Federacji Chórów Francusko-Niemieckich.
Janusz Dąbrowski przez wszystkie lata swej działalności artystycznej przeprowadził wiele projektów muzycznych małego i wielkiego formatu, od kameralnych koncertów na chór do wielkich dzieł na chóry łączone i orkiestrę.
Spośród wielu wymienić można choćby muzyczną oprawę pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, dyrygowanie połączonymi chórami Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym, Warszawskim Chórem Żeńskim HARFA i Chórem Męskim Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 r. podczas I pielgrzymki Jan Pawła II do Polski oraz w 1983 r. na Stadionie X-lecia - Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym, w 1999 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dyrygował połączonymi chórami Międzyuczelnianym i Uniwersyteckim podczas wizyty Ojca Św. inaugurując jej otwarcie. 

Janusz Dąbrowski wielokrotnie wyróżniany otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień najwyższej klasy. Za propagowanie polskiej muzyki za granicą od Ministra Spraw Zagranicznych odznaczony został medalem. Z rąk Ministra Kultury przyjął odznaczenie "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Srebrny Krzyż Zasługi. W grudniu 1999 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, przyjął odznaczenie "Ecclesiae Populoque Servitium Praestatni" – "Wyróżniającemu się w Służbie dla Kościoła i Narodu".
W czerwcu 2009 r. Janusz Dąbrowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 
 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom