Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
 
• 2011 rok
• 2010 rok
• 2009 rok
• 2008 rok
• 2007 rok
• 2005 rok
O nas
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
R E G U L A M I N
II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pod hasłem :
"Miłość wg . Jana Pawła II"
1.
Organizator Konkursu.
Organizatorem II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego jest Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju, oraz Katolickie Liceum Plastyczne z Nowego Sącza. Konkurs odbywa się w ramach V Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej.
   
2.
Adresat Konkursu.
Do udziału w konkursie, organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w kraju i zagranicą. Przewidziane są cztery grupy wiekowe:
szkoła podstawowa - klasy 1 - 3,
szkoła podstawowa - klasy 4 - 6,
gimnazjum,
szkoły ponad gimnazjalne ( licea ogólnokształcące, licea profilowane, licea plastyczne,  technika ).
   
3.
Cele Konkursu.
propagowanie idei szeroko rozumianej miłości chrześcijańskiej np. w rodzinie, w środowisku,
propagowanie, przybliżenie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży idei o jakich mówił
Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu,
rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.
   
4.
Dopuszczalne formy konkursowe.
Inspiracją prac są cytaty z wypowiedzi Papieża Jana Pawła II (dołączone do regulaminu oraz zamieszczone na stronach internetowych - punkt 11 regulaminu)
Kategorie:
prace malarskie , format A3 czyli 42x30 (mogą wybrać tylko uczniowie szkoły podstawowej),
50 x70 , 70x70 lub 100x70 ( np. farby plakatowe, akryl, akwarela, gwasz, olej, kredki
wodne, pastele suche lub olejne),
prace rysunkowe, format A3 czyli 42x30( mogą wybrać tylko uczniowie szkoły podstawowej)
50x70,70x70 lub 100x70 (np. ołówek, sepia, węgiel, tusz ),
prace graficzne , format A3 czyli 42x30 lub 50x70,70x70 lub 100x70 (np. monotypia, linoryt ,
suchoryty),
grafika komputerowa, format A-3 czyli 42x30, A2 czyli 60x42,
prezentacja multimedialna, czas trwania do 5-ciu minut.
Prace malarskie , rysunkowe i graficzne mogą być wykonane techniką mieszaną. Organizatorzy
oczekują, iż prace przesyłane na konkurs będą pracami nowatorskimi i kreacyjne, a nie odwzorowującymi. Prace do wykonania plac w poszczególnych kategoriach, można posłużyć się niżej wymienionymi cytatami lub innymi : Jana Pawła II z okresu Pontyfikatu.
   
5.
Termin i miejsce zgłaszania prac.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
  I etap - na szczeblu szkół. Z każdej szkoły biorącej udział w konkursie mogą zostać
nadesłane po 3 prace ( w każdej lub dowolne kategorii ).
  II etap - termin nadsyłania prac od 1 marca do 15 maja 2009 roku
Prace należy nadsyłać na adres : KATOLICKIE LICEUM PLASTYCZNE
Im. Bł. Piotra Jerzego Frassati
33-300 Nowy Sącz. Plac Kolegiacki 2
woj. małopolskie
tel/fax ( 018) 449 06 90
Prace powinny być opisane na odwrocie i zawierać dane osobowe autora: Imię i Nazwisko, wiek, adres, nr telefonu autora oraz klasę, nazwę i adres szkoły.
Na odwrocie pracy należy umieścić także cytat na temat, którego powstała praca. Można w kółeczku wpisać nr oznaczonego, a zarazem wybranego cytatu.
   
  CYTATY
I. "Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
Dlatego uwielbiam Miłość,
Gdziekolwiek przebywa"
JP II "Pieśń o Bogu ukrytym"
II. "Daj się kształtować miłości"
JP II "Brat naszego Boga"
III. "Twórzcie cywilizacje miłości"
IV. Rodziny bądźcie żywym obrazem Bożej Miłości"
JP II "Ecclesia in Europa"
   
6.
Skład Komisji Konkursowej.
Prezydent Miasta - Ryszard NOWAK
Starosta Nowosądecki Jan Golonka
Przedstawiciel Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej - inż.Bogdan PODHALAŃSKI
Przedstawiciel koordynatora konkursu - Katolickie Liceum Plastyczne- mgr Urszula GAWRON.
Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta - Józef KANTOR
Przedstawiciel Komisji Sztuki Kościelnej - ks. dr Piotr DREWNIAK
ASP Kraków - prof. Stanisław RODZŃSKI
Dypl. Art. Graf.: Jerzy NAPIERACZ
 
7.
Ogłaszanie wyników.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 5.06.2009r.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie Światowego Stowarzyszenia :
www.sskch.pl, oraz Katolickiego Liceum Plastycznego : www.frassati.edu.pl
 
8.
Wernisaż prac nadesłanych na I Międzynarodowy Konkurs pt. "Miłość wg. Jana Pawła II" (impreza finałowa, wręczenie nagród i wyróżnień ), odbędzie się w dniu 14 czerwca 2009r. w czasie trwania V Światowego Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej "W HOŁDZIE PAPIEZOWI JANOWI PAWŁOWI II".
Wystawy prac pt. " Pielgrzymka miłości wg. Jana Pawła II", odbędą się także w innych miastach w kraju i zagranicą, przy czym ostatnią zaplanowano w Tarnowie. Zainteresowanych wystawą, organizatorzy proszą o pisemne propozycje, w których miastach istniałyby możliwości na zorganizowanie wystaw po konkursowych , którym mogą towarzyszyć także programy wokalno- muzyczne.
 
9.
Jako wydarzenie towarzyszące Konkursowi, przewidziane są trzydniowe warsztaty. Udział w nich będą mogły wziąć dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Do udziału w tych zajęciach chcemy zaprosić niepełnosprawnych. W ramach warsztatów przewidziany jest miedzy innymi: plener malarsko- rysunkowy oraz zajęcia w pracowniach Katolickiego Liceum Plastycznego ( pracownia malarska, rysunkowa, graficzna, rzeźbiarska).
Dokładne informacje dotyczące tego wydarzenia będą zamieszczone w kwietniu 2008 r na stronie Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej oraz Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu.
   
10. Nagrody.
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
Wyróżnienia, oraz nagroda Prezydenta Miasta.
 

11.

V Światowy Festiwal Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej, objęty jest :
Mecenatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
Patronatem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca,
Patronem medialnym tego konkursu jest "Polska Gazeta Krakowska", "Gość Niedzielny",
RDN Małopolska.
Gospodarzem Konkursu Plastycznego jest Starosta Nowosądecki Jan Golonka
 
12. KOMUNIKACJA :
Regulamin oraz inne informacje dotyczące tego wydarzenia będą umieszczane także na stornach internetowych : Światowego Stowarzyszenia , Katolickiego Liceum Plastycznego , Urzędów Miasta Nowego Sącza , Niepołomic, Nowego Targu , Polsko- Słowackiego Domu w Bardiejowie.
www.nowysacz.pl
www.nowytarg.pl
www.niepołomice.pl
www.e-bardejov.sk (Bardiejów - Słowacja)
 
13. Kontakt:
  w sprawach organizacyjnych: inż. Bogdan PODHALAŃSKI - pdanek48@wp.pl
  dla szkół z terenu Słowacji i Czech - marhulik@bardejov.sk lub marcel.tribus@gmail.com
Uwagi końcowe :
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu
2. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
3.
Przesłanie prac organizatorom Konkursu wiąże się z przekazaniem praw autorskich oraz zgoda na wykorzystanie ich we wszystkich imprezach przewidzianych przez organizatorów.
   
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizatorzy liczą także, na liczny udział Partnerów nie tylko ze szczebla lokalnego.
 
Nowy Sącz. 10 styczeń 2009 roku
 
«« cofnij
 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom