Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
II edycja konkursu plastycznego "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa"

Kultúrne a turistické centrum, Poľsko-slovenský dom v Bardejove

Gorlickie Centrum Kultury Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

ogłasza II edycję konkursu plastycznego

Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa „

R E G U L A M I N

Organizatorzy konkursu:

Miasto Bardejov, Centrum Kultury i Turystyki /Dom Polsko - Słowacki/ (dalej: KTC /PSD/) z siedzibą w Bardejovie, Radničné 24 we współpracy z Gorlickim Centrum Kultury i Domem Polsko - Słowackim w Gorlicach.

Kategorie:
wiek przedszkolny
B 6-8 lat
C 9-11 lat
D 12-15 lat

Techniki prac: rysunek, rysunek malowany, grafika, grafika komputerowa, techniki łączone z wykorzystaniem różnych materiałów, format maksymalnie A 5

Warunki: dotrzymanie terminu doręczenia prac 25.11.2009 /środa/ na adres: KTC /PSD/, Radničné námestie 24, 085 01 Bardejov, Slowacja

  • prace muszą być oznaczone nazwiskiem autora, wiekiem, kategorią, nazwą szkoły a także numerem telefonu lub adresem e-mail /prace nieoznaczone zostaną wykluczone z konkursu/
  • prace plastyczne przechodzą na własność organizatora
  • prace będą wystawione w KTC /PSD/ w Bardejovie i w Gorlicach
  • zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi
  • lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

www.psd.sk oraz www.dompolskoslowacki.eu

Osoba do kontaktu: Mgr. Valéria Harajdová, KTC /PSD/, Radničné 24, 085 01 Bardejov, tel. 00421 54 788 02 22, 00421 903 746 479, harajdova@psd.sk

Pomyślcie już teraz o pięknie Świąt Bożego Narodzenia i wykorzystajcie swój wyjątkowy talent, kreatywność i umiejętności! Już teraz czekamy na Wasze pomysły i oryginalne kartki bożonarodzeniowe.

Ing.Marcel Tribus, dyrektor KTC /PSD/ w Bardejovie

 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom