Stona główna Nasz patron
Aktualności
Kalendarium
O nas
Nasi Artyści
Zaprosili nas
Partnerzy
Wydawnictwa
Galeria
Otwarty Tomik Poezji
Księga Gości
Kontakt
 
 
  Realizacja projektu
Komponent III
 
 
2 Międzynarodowy Festiwal Religijnej Pieśni - Bardiejów 13 grudzień 2008r
Bardzo uroczyście zorganizowany został Międzynarodowy Festiwal w tym roku. Odbył się on pod tytułem „ Wiara- nadzieja i łaska”.

W imieniu Primatora Miasta Bardiejowa , otwarcia dokonał Dyrektor Wydziału Kultury Pan mgr Jan MARCHULIK w sali obrad Urzędu Miasta. Uczestniczyli w tym otwarciu Przedstawiciele Stowarzyszenia Chrześcijańskiego z Bardiejowa , delegacje chórów z Bardiejowa, Gorlic , ze Słowenii , oraz Przedstawiciele Zarządu Światowego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Zarząd Światowego Stowarzyszenia reprezentowali : Prezes Jerzy Ptaszyński oraz Członek Zarządu Danuta Krzyś- Szczapa.
W czasie tego otwarcia, w uroczystym nastroju przedświątecznym, wszyscy uczestnicy dokonali wpisu w Księdze Pamiątkowej, były toasty wraz z życzeniami oraz melodie w wykonaniu m.in. Chóru Kwintetu „PonikVa pri Żalcu”.

W Festiwalu , który odbył się w Kościele Greko katolickim w Bardiejowie uczestniczyli :

1 . Greckokatolicki śpiewaczy chór przy kościele Sw. Piotra i Pawła w Bardiejowi Dyrygent : mgr Ivica Clementowa
2. Kościelny chór apostoła Pawła Brezno Dyrygowali : Mu.Dr. Jan Zachar i mgr Ivica Clementowa
3. Dziecięcy Śpiewaczy chór „ Spiewanki z Hervatova” Dyrygent : dr. Anna Żakowa
4. Prawosławny cerkiewny chór przy kościele Świętych Cyryla i Metodego w Bardiejowie Dyrygent : Svietlana Orosova
5. Kwintet PONIKVA pri Żalcu ( Słowenia) Dyrygent : Janez Kolericz
6. Kameralny chór BELFERSINGERS z Gorlic – www.belfersingers.pl ( Polska) Dyrygent : Robet Gryzik

Na zakończenie Festiwalu, Ksiądz proboszcz Kościoła Greko katolickiego, wygłosił homilie do licznie zebranych, w związku z zbliżającym się okresem Świątecznym, uroczyście obchodzonym przez wszystkich chrześcijan. Dziękował wszystkim artystom- uczestnikom 2 Międzynarodowego Festiwalu, dziękował licznie zebranej publiczności. Stwierdził ,iż ta świątynia miała już wielu gości różnych wyznań chrześcijańskich , ludzi wielu narodowości i cieszyć się należy , że w tej świątyni jest dobry klimat do takich ekumenicznych imprez, które mają cel między innymi integrowania się także w okresie świątecznym i nie tylko. Nastrój jaki stworzyli artyści dzisiejszego Festiwalu oraz jego organizatorzy, pokazuje iż wszyscy chrześcijanie dobrze rozumieją popularne w Europie hasło : „Równe szanse i Integracja Społeczna”.

To hasło ma dobre przełożenie do promowania kultury chrześcijańskiej, a wszyscy tu zgromadzeni w tej Świątyni pokazaliśmy to poprzez liczny udział , brawa i owacje. Kończąc Homilie powiedział: „Chrześcijanie radujcie się !”

 
© Światowe Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Krynicy Zdroju.
Realizacja projektu:  Verakom